پنجشنبه, ۰۴ مرداد ۱۴۰۳
  • ENGLISH   |  |
گروه مدیریت و حسابداری گروه کامپیوتر گروه مکانیک گروه برق
داود عابد دانیال احمدزاده عمار بیات محسن انتظاری
فرهاد همتی ستار اعظمی‌فر مسعود آشیانی محسن یحیی‌آبادی
موسی الرضا بهرامی الهام جمالیان منصور کاردان الهام شهریار پور
اسداله حسینی مهسا شهیم نوید خادم زاده حدیثه گردان
اکرم بیات مختاری ریحانه طیاری احمد شادی رضا ستوده
ربابه رحمتی حمیدرضا فرزام پور جلال احمدی
سید علی حسینی
بشیر اولادی فروغ ستوده
 
سکینه چمبری مسعود گلشنی
سید صادق حلاجی حمیدرضا چمبری
علی اکبر زرگرانی هادی داستانی
محمدجواد شدتی سعید عشقی
محمدرضا قرونه  
مریم امیدبخش  
ولی اله پورکیان
   

 

                                                           گروه عمومی

 

گروه تربیت بدنی گروه معارف و ادبیات گروه ریاضی و فیزیک گروه زبان
حسن صادقی فاطمه شورورزی مریم شیخ زاده حسن خاکسار
محبوبه حبیبی‌نژاد محمد معلمی حمیده رحمانی فاطمه حاجی‌میرزا
ربابه بیدکی سمیه آقا محمدی مهدیه ناصری
علیرضا حاجتمند حامد طرازی  
محمد حسن زارعی امین رضا مردانی
براتعلی سعادتی فر مهدیه ظهوری
حمیدرضا یونسی
   الهام علیمردانی