پنجشنبه, ۰۴ مرداد ۱۴۰۳
  • ENGLISH   |  |

دستور العمل اعمال تخفیفات شهریه:

 

طبق مصوبات داخلی این مرکز آموزشی؛ در حال حاضر دانشجویان مشمول تخفیف 30درصد شهریه ثابت به شرح ذیل می‌باشند:

 الف: پرسنل شاغل در شرکت فولاد خراسان.

ب: پرسنل شاغل در شهرداری نیشابور و سازمان های تابعه.

ج: پرسنل شاغل در بانک‌های دولتی.

د: فرهنگیان محترم و فرزندان ایشان.

ه: دانشجویان ممتاز (3نفر اول هر رشته در هر ورودی به شرط اخذ معدل بالای 17).

تذکر1:

شرط اعمال تخفیف برای دانشجویان مشمول به شرح فوق الذکر، تسویه حساب شهریه در زمانبندی مشخص اعلام شده به شرح ذیل می‌باشد.

طبیعی است چنانچه دانشجویی پس از زمان مشخص شده، جهت تسویه حساب مراجعه نماید، مشمول تخفیف نخواهد بود.

 

مهلت تسویه شهریه در نیمسال اول پایان آذر ماه هر سال (30/9/.....)
مهلت تسویه شهریه در نیمسال دوم تا 15 اردیبهشت ماه هر سال (15/2/.....)

تذکر2:

ترم های تابستانی با توجه به مبلغ ناچیز شهریه، شامل تخفیف نمی‌باشند.

                                                                                                                                                                                                            واحد امور مالی