پنجشنبه, ۰۴ مرداد ۱۴۰۳
  • ENGLISH   |  |

دستور العمل کلی پرداخت شهریه در دانشگاه علمی کاربردی صنایع خیام الکتریک؛

 

میزان کلیه شهریه دانشجو در هر ترم، پس از قطعی شدن انتخاب واحد، به صورت خودکار توسط سامانه سجاد محاسبه می‌گردد که در پورتال آموزشی هر دانشجو در قسمت شهریه قابل مشاهده می‌باشد. کل شهریه ترم به دو بخش تقسیم می‌گردد:

الف: 85 درصد شهریه: این بخش از شهریه سهم مراکز آموزشی بوده که می‌بایست به مرکز آموزشی که فرد در آن مشغول به تحصیل می‌باشد پرداخت گردد.

ب: 15درصد شهریه: این بخش شهریه (تحت عنوان حق نظارت ستاد) سهم ستاد دانشگاه جامع
علمی کاربردی (تهران) بوده که می‌بایست مستقیمـاً و فقط به صورت پرداخت آنـلاین توسط کارت بانکـی دارای رمـز دوم اینترنتی، به حساب ستـاد دانشـگاه جامـع علمی کاربردی توسط شخص دانشجو واریز گردد.

تذکر:

کلیه دانشجویان عزیز موظفند کل شهریه ترم (85 درصد و 15 درصد) را در همان ترم تسویه نمایند.

  • طبق مصوبات داخلی این مرکز و به منظور تسهیل شرایط، هر دانشجو صرفاً می‌تواند حداکثر مبلغ 70/000 تومان از شهریه خود را ( در صورت اضطرار ) به ترم بعد موکول نماید. که در این صورت می‌بایست با قسط مرحله اول شهریه ترم بعد، آن را تسویه نماید.

توجه مهم:

  • طبق مصوبات داخلی این مرکز آموزشی و به منظور تسهیل شرایط پرداخت شهریه برای دانشجویان گرامی بخش 85 درصد شهریه (متعلق به مرکز) در هر ترم طی دو مرحله اخذ می‌گردد.

مرحله اول: قبل از انجام انتخاب واحد هر ترم که دانشجو می‌بایست مبلغ 250/000 تومان به صورت علی الحساب واریز نماید تا مجاز به انجام انتخاب واحد گردد.

مرحله دوم: پس از انجام انتخاب واحد و مشخص شدن مبلغ دقیق شهریه باقی‌مانده مبلغ شهریه در طول ترم و حداکثر تا 3ماه پس از شروع ترم می‌بایست توسط دانشجو پرداخت گردد.

با تشکر واحد امور مالی