دستورالعمل نحوه ورود به کلاسهای آنلاین (PDF)

فیلم آموزشی نحوه ورود به کلاسهای آنلاین

دستورالعمل نحوه ورود به کلاسهای آفلاین (PDF) 

فیلم آموزشی نحوه ورود به کلاسهای آفلاین

آموزش نرم افزار screen recorder  جهت ضبط صفحه نمایش سیستم

نحوه قرار دادن لینک گروه واتساپ برای هر درس در سایت آفلاین

نکات قابل توجه برای آپلود فایل در سایت آفلاین

دستورالعمل استفاده از کلاس محتوا سازی به صورت آفلاین

آموزش نرم افزار کاهش حجم فیلم HandBrake